per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence
         per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence    

Postpart-Puerperi

Tradicionalment el puerperi és el període que va des del deslliurament de la placenta fins al final de la sisena setmana després del part. Malgrat tot, l'adaptació a la nova maternitat/paternitat pot durar molt de temps, segons la situació física i emocional en la qual es trobi la mare i el nadó.


El paper de la llevadora en el postpart és essencialment el de cuidar de la mare per permetre que aquesta cuidi del seu fill/-a, promovent la seva autonomia i capacitat de prendre decisions de forma responsable (Jay, 2008). Tota dona ha d'estar involucrada en la forma de planejar les seves cures i les del bebè durant el puerperi de manera que es centrin en les seves necessitats específiques (Baston, 2005) però idealment caldria deixar-ho planificat abans del part, de forma que després la mare no se sentí tant desbordada i compti des de l’inici amb el suport logístic i emocional necessari. Per això, com a llevadora adapto les cures ofertes a cada realitat familiar segons el seu entorn cultural i econòmic (NICE, 2015), el número de fills de la família, l’entorn domèstic, la forma en què es desitja alimentar al bebè, l’estat i creixement del nadó, la recuperació física de la mare i el seu estat psicològic.

Després de la cura immediata postpart, sovint la mare es pot sentir sola, dubtosa i fràgil, a més de desbordada per una situació completament nova carregada de responsabilitat, especialment després d'un part hospitalari.

 

Tant si he atès jo mateixa el part a casa, com si la dona desitja únicament suport en el postpart, estic de guàrdia fins que clínicament sigui necessari. Això significa que tant la dona com qualsevol membre de la família que se senti preocupat per l'estat de la mare o del bebè, poden trucar-me a qualsevol hora.

En una visita postpart em preocupo perquè físicament la dona s'estigui recuperant correctament observant els seus signes vitals, l'estat dels seus pits, del seu úter i el seu perineu, les pèrdues sanguínies, la capacitat d'orinar i defecar correctament, la mobilitat de les cames i informo a la dona i a la seva família per reconèixer possibles complicacions típiques del postpart, a més d'orientar sobre contracepció. També oriento en la cura del bebè en tots els seus aspectes i en com fer que la lactància sigui eficaç i exitosa, explicant pas a pas el posicionament del bebè i com reconèixer que s’ha agafat bé al pit, i fent un bon seguiment de l’augment de pes.

Malgrat tot, tal vegada, la feina menys òbvia i més important, és el suport i acompanyament emocional (Baston, 2005). Sovint a moltes mares els costa ajustar-se a aquesta nova realitat i la presència d'una persona aliena a la família, amb la qual puguin confiar, pot ajudar a la mare a alliberar ansietats i guanyar confiança i autoestima (Jay, 2008).

És en la cura del puerperi on més que mai la feina de la llevadora té una gran incidència en la salut de les famílies i per tant un impacte molt important en la salut pública (Midwifery 2020, 2010), prioritzant la individualització i personalització de les cures per assegurar millors resultats i més satisfacció (
Malouf et al, 2019).

 

Què ofereixo com a professional?

 

  • Visites postpart els dies 1, 3, 5, 10 i/o fins poder donar l’alta. No obstant això és molt important la flexibilitat i adapto les visites segons hi hagi complicacions o necessitats específiques.           
  • Assessorament o acompanyament individualitzat en la lactància davant complicacions severes o dificultats físiques i/o emocionals per assistir a un grup de suport.                                             
  • Valoració del perineu abans de l'alta amb supervisió de ergonomia, porteig, hàbits diaris... Recomanació d'exercicis personalitzats segons cada situació.                                                     
  • Ritual de la Tancada una vegada acabada la quarantena.