per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence
         per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence    

Postpart-Puerperi

 

Tradicionalment el puerperi és el període que va des del deslliurament de la placenta fins al final de la sisena setmana després del part. Malgrat tot, sovint l'adaptació a la nova maternitat pot durar més temps, segons la situació física i emocional en la qual es trobi la mare.

El paper de la llevadora en el postpart és essencialment tenir cura de la mare perquè pugui cuidar millor el seu fill/-a i promoure la seva autonomia i capacitat de prendre decisions de forma responsable (Jay, 2008). Tota dona ha d'estar involucrada en la forma de planejar les seves cures i les del bebè durant el puerperi, de manera que es centrin en les seves necessitats específiques (Baston, 2005). Per això, com a llevadora adapto les cures ofertes a cada realitat familiar segons el seu entorn cultural i econòmic (NICE, 2006), la forma en què es desitja alimentar el bebè, el nombre de fills de la família, el seu entorn domèstic i el seu estat psicològic.

Després de la cura immediata postpart,sovint la mare es pot sentir sola, insegura i frágil, a més de desbordada per una situació completament nova carregada de responsabilitat, especialment després d'un part hospitalari.

 

Tant si he atès jo mateixa el part a casa, com si la dona desitja únicament suport en el postpart, estic de guàrdia fins que sigui clínicament necessari. Això significa que tant la dona com qualsevol membre de la família que se senti preocupat per l'estat de la mare o del bebè, poden trucar-me a qualsevol hora.

En una visita postpart comprovo que la dona s'estigui recuperant correctament a nivell físic. Observo els seus signes vitals, l'estat dels seus pits, de l’úter i del perineu, les pèrdues sanguínies, la capacitat d'orinar i defecar correctament i la mobilitat de les cames. Informo la dona i la seva família perquè sàpiguen reconèixer possibles complicacions típiques del pospart, a més d'orientar sobre contracepció. També els oriento en la cura del bebè en tots els seus aspectes i en com aconseguir una lactància eficaç i exitosa, explicant-los pas a pas com col·locacar el bebè i com reconèixer que s’ha agafat bé al pit.

Malgrat tot, potser la feina menys òbvia i més important és el suport i l’acompanyament emocional (Baston, 2005). Sovint a moltes mares els costa ajustar-se a aquesta nova realitat i la presència d'una persona de confiança aliena a la familia les pot ajudar a alliberar ansietats i guanyar confiança i autoestima (Jay, 2008).

És en la cura del puerperi on més que mai la feina de la llevadora té una gran incidència en la salut de les famílies i per tant un impacte molt important en la salut pública (Midwifery 2020, 2010).

 

Què ofereixo com a professional?

  • Visites postpart els dies 1, 3, 5, 10 i 40 de vida del bebè.

        No obstant això és molt important la flexibilitat i adapto les visites si hi ha complicacions o necessitats específiques.

  • Assessorament o acompanyament individualitzat en la lactància en cas decomplicacions severes o dificultats físiques i/o emocionals per assistir a un grup de suport.
  • Ritual de la Tancada una vegada acabada la quarantena.