per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence
         per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence    

Natges i emocions

La meva experiència m'ha ensenyat que, a part d'algunes predisposicions físiques, sovint les presentacions de natges són una posició protectora que alguns bebès intrauterins adopten quan perceben l'entorn de la seva mare com alguna cosa perillosa o poc confortable. El cap és molt vulnerable, el crani protegeix la part més preuada de l'altament desenvolupat cos humà després de milers d'anys d'evolució, i protegir-la de qualsevol perill forma part del nostre instint. De fet, els nens que tenen por, en situacions de perill adopten una posició gairebé idèntica als bebès intrauterins que es presenten amb natges flexionades, amb el cap amagat entre els genolls i sota els braços. Tots, de forma instintiva, ens protegim sempre el cap davant de situacions perilloses.


Malgrat que fem tot el que està a les nostres mans per intentar que els bebès es girin, ells no sempre es col.loquen fàcilment en posició cefàlica. En ocasions, bebès que s'han girat espontàniament, es tornen a asseure sobre les natges. Amb el temps he notat que alguns bebès es giren sols quan les seves mares deixen de treballar o solucionen una situació estressant del seu entorn. Algunes mares tenen sentiments contradictoris sobre les reaccions de les seves parelles o la forma en què es relacionen amb elles durant l'embaràs, o sobre factors importants de les seves vides que les preocupen.

Sovint, simplement permetre a la dona expressar els seus sentiments l’ajuda a trobar la solució a algunes situacions. Em vaig adonar que, molt sovint, els bebès de dones que finalment prestaven suficient atenció al seu fill/-a es giraven de forma espontània sense cap tipus d'ajuda.

Les influències de l'entorn prenatal en la funció endocrina, i per tant en la funció placentària, s’han demostrat tot estudiant les respostes maternes a l'estrès i les seves conseqüents repercussions hormonals.