per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence
         per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence    

Presentació de Natges

És sabut que la presentació de natges representa per a moltes dones una gran frustració, ja que sovint se senten atrapades després que se'ls ofereixi una cesària com a única i “millor” opció per al naixementdelseu fill/-a (Waites, 2003).

Cada vegada menys dones tenen l'oportunitat de donar a llum fisiològicament elsseus fills si es presenten de natges, i sovint corren riscos desconeguts,ja que cada vegada menys obstetres tenen els coneixements suficients i la destresa requerida per atendre aquest tipus de naixements (Banks, 1998).

Les llevadores sabem molt bé quins són els nostres límits d'actuació i no planegem mai atendre un part de natges a domicili perquèno forma part de les nostres competències (ICM, 2005; WHO, 1997), encara que és el nostre deure estar preparades per atendre un part de natges en cas d'emergència (Wallace, 2001; NMC, 2004). No obstant, tenim el deure d’oferir a les dones alternatives basades en l'evidència, però fins ara els estudis fets presenten certa controvèrsia (Waites, 2003), i les opcions són força limitades.

Sovint he pogut observar el coratge, la determinació i la força de voluntat de moltes dones que desitgen un part fisiològic però se senten atrapades davant d’una cesària ineludible i per tant intenten fer tot el que està a les seves mans perquè els bebès que es presenten de natges es girin cap a una presentació cefàlica (cap per avall).

Milers d'anys d'història de la medicina xinesa, i ara també diversos estudis científics avalen l'ús de la moxibustió en certs punts del cos per incentivar el (bebè a girar-se per ell mateix (Xun et al, 2009; Van den Berg et al, 2008; Vas et al, 2008; Coyle et al, 2005) amb uns resultats positius d'aproximadament el 50%.
També s'ha estudiat la possibilitat d'ajudar a girar els bebès de natges mitjançant de postures i/o exercicis, però els resultats no són conclusius (Hofmeyr and Kulier, 2010).

No obstant això, i a través d’un treball profund de consciència corporal, els resultats que fins ara he observat combinant moxibustió amb una sèrie curta i senzilla de 3 exercicis són del 85% d'èxit amb un màxim de 10 dies de tractament (Sàrries Zgonc, 2011). La mare només ha d'aprendre amb mi a fer els exercicis correctament i a aplicar-se la moxibustió, i serà ella qui faci el tractament diàriament en el moment del dia que estigui més tranquil·la.

Normalment treballo amb les mares quan han arribat a la setmana 36 d'embaràs per donar al bebè la possibilitat de girar-se per ell mateix. Mai hi treballaria abans, tret que la mare m'ho demanés, ja que m'agrada respectar les necessitats i els ritmes del bebè, i alhora tenir en compte les necessitats emocionals de la mare, que també poden jugar un paper important.