per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence
         per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence    

Presentació de Natges

És sabut que la presentació de natges per a moltes dones representa una gran frustració, sovint sentint-se atrapades després que se'ls ofereixi una cesària com l'única i “millor” opció per al naixement del seu fill/-a.

Cada vegada menys dones compten amb l'oportunitat de donar a llum fisiològicament als seus fills si es presenten de natges, i sovint corrent riscos desconeguts ja que cada vegada menys obstetres tenen els coneixements suficients i la destresa desitjada per atendre aquest tipus de naixements (Banks, 1998).

Les llevadores sabem molt bé els nostres límits d'actuació i mai planegem atendre un part de natges a domicili, no forma part de les nostres competències (ICM, 2017; WHO, 1997), encara que sí és el nostre deure estar preparades per atendre un part de natges en cas d'emergència (Ministerio de Sanidad y política social, 2009; ICM 2013;
Keighley, 2009). No obstant això tenim el deure d’oferir a les dones opcions basades en l'evidència.

 

Actualment, des de 2017, es pot afirmar que el part vaginal amb presentació de natges és segur, sempre i quant hi hagi verticalitat i absoluta llibertat de moviments per part de la mare. Aquest tipus de naixement (vs el part de natges amb la mare estirada) està associat a una fase de naixement més ràpida, reducció del nombre de maniobres necessàries, reducció en les lesions maternes i neonatals i reducció del nombre de parts per cesària (Louwen et al, 2017) i el mateix si la mare està de quatre potes (Bogner, 2014) El part vaginal de natges no representa un risc incrementat per a la salut de l’infant a nivell de desenvolupament i d’assoliment educatiu a llarg termini, comparat amb el naixement per cesària (Sun Bin, 2016). Malgrat això, hi ha pocs professionals experts i preparats per a saber assistir amb habilitat un part de natges. Sovint s’accedeix, però només si la dona accepta posar-se l’analgèsia epidural, la qual cosa clarament augmenta el risc en el part (Louwen et al, 2017).


Sovint he pogut observar el coratge, determinació i la força de voluntat de moltes dones que desitgen un part fisiològic però se senten atrapades davant una cesària ineludible i per tant intenten tot el que està a les seves mans perquè els bebès que es presenten de natges es girin cap a una presentació cefàlica (cap a baix).
 

Tot i que la Versió Cefàlica Externa (VCE) és una maniobra força segura, eficaç (al voltant del 50%)  (Impley et al, 2017; RCOG, 2017; Hofmeyer et al, 2015; Hutton et al, 2015), i vàlida per a moltes dones; algunes senten que és massa invasiva per a elles i volen intentar altres opcions abans d’intentar la VCE.


Milers d'anys d'història de la medicina xinesa, i ara també diversa evidència científica, avala l'ús de la moxibustió en certs punts del cos per incentivar al bebè a girar-se per ell mateix (Xun et al, 2009; Van den Berg et al, 2008; Vas et al, 2008; Coyle et al, 2005) amb uns resultats positius d'aproximadament 50%.
També s'ha estudiat la possibilitat d'ajudar a girar als bebès de natges a través de postures i/o exercicis, però els resultats no són conclusius (Hofmeyr and Kulier, 2012).

No obstant això, i a través de treball profund de consciència corporal, els resultats que fins ara he observat combinant moxibustió amb una sèrie curta i senzilla de 3 exercicis són del 80% d'èxit amb un màxim de 10 dies de tractament (Sàrries Zgonc, 2011). La mare només ha d'aprendre al costat meu a fer els exercicis correctament i a aplicar-se la moxibustió i serà ella qui faci el tractament diàriament en el moment del dia que estigui més tranquil·la.

Normalment treballo amb les mares quan han arribat a la setmana 36 d'embaràs per donar al bebè la possibilitat de girar-se per ell mateix. Mai treballaria abans, tret que la mare m'ho demanés, ja que m'agrada respectar les necessitats i els ritmes del bebè, no sense tenir en compte les necessitats emocionals de la mare que també poden jugar un paper important.