per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence
         per naixements sense violència / por nacimientos sin violencia/ for childbirth without violence    

Suport i acompanyament durant l'alletament matern

UNICEF (2018) i la OMS (2011), en la seva estratègia global per a la nutrició de bebès i nens, recomana la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida i la seva continuació fins almenys els 2 anys de vida juntament amb la introducció d'aliments complementaris apropiats i segurs per al desenvolupament adequat del nen.

 

Un bon suport a la lactancia materna durant l'embaràs i el postpart incrementa la seva durada i exclusivitat  (McFadden et al, 2017).
 

És de vital importància que els pares coneguin els beneficis de la lactància materna i els riscos de la lactància artificial tant a curt com a llarg termini per a la salut del bebè i per a la salut materna (Victora et al, 2016).

Com a professional del naixement respecto les decisions preses pels pares en tot moment (Ministerio de la presidencia, 2015), , com a individus autònoms i responsables, assegurant-me que han estat degudament informats sobre totes les opcions existents, especialment pel que fa a l'alimentació del nounat.

 

 

Els meus objectius principals com a professional durant el suport a l'alletament matern són: 

 

 • oferir a les mares un espai-temps de suport  durant la lactància materna

 

 • vetllar per la fisiologia de la lactància, oferint suport i descobrint les habilitats, les actituds i els coneixement de les mares per assegurar una lactància materna exitosa.

 

 • ensenyar amb claredat els passos bàsics per col·locar el bebè al pit i per reconèixer una bona presa

 

 • ajudar a reconèixer els diferents ritmes de succió i els seus beneficis

 

 • donar suport i promoure la lactància a demanda per procurar tant el bon desenvolupament del bebè com l'òptima recuperació de la mare durant el puerperi

 

 • oferir un espai segur en el qual es pugui parlar de dubtes, inquietuds i pors respecte a l'alimentació del bebè

 

 • oferir opcions pràctiques i saludables per iniciar i continuar la lactància materna

 

 • oferir opcions pràctiques i saludables per poder reprendre la vida laboral sense abandonar la lactància materna

 

 • informar sobre els beneficis de compartir llit (UNICEF, 2014)

 

 • assessorar i oferir opcions específiques a cada situació en les lactàncies problemàtiques

 

 • oferir us suport adequat a les mares embarassades perquè es puguin familiaritza amb la lactància materna per facilitar-ne l'inici.